Ponad 15 lat doświadczenia w pracy dziennikarskiej:

  • wywiady z artystami (piosenkarzami, aktorami, reżyserami, kompozytorami, scenografami itp.), ludźmi biznesu, ministrami, ambasadorami, konsulami, prezydentami, osobami duchownymi (ponad 90 rozmów publikowanych w ogólnopolskich mediach prasowych, radiowych, telewizyjnych i w Internecie).  Obecnie prowadzi program w telewizji internetowej codziennypoznan.pl pt. "Sztuka Biznesu". 
  • recenzje z premier teatralnych i filmowych oraz z koncertów,
  • pisanie tekstów i opinii do książek,
  • promowanie nowych wydawnictw książkowych i płytowych (blisko 800 publikacji o zasięgu europejskim),
  • pisanie, redagowanie i upublicznianie komunikatów medialnych promujących wydarzenia branżowe,
  • konferencje biznesowe i naukowe, kongresy, debaty obywatelskie, pokazy mody, festiwale o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, bycie współtwórcą i prezenterem pierwszej w Wielkopolsce Telewizji Obywatelskiej Pro Publico Bono „Pochwała Inteligencji”,
  • pełnienie funkcji Rzecznika Kapituły Nagrody Pro Publico Bono „Samorządność dla Solidarności”,
  • tworzenie tekstów informacyjnych, publicystycznych i krytycznych,
  • doradztwo, tworzenie i realizacja strategii medialnych,
  • współpraca medialna wg. uzgodnień i zleceń indywidualnych.