Ponad 9-letnie doświadczenie w byciu doradcą wizerunku i ekspertem PR:

  • ekspert PR i doradca wizerunku dyrektorów firm, kadry kierowniczej, polityków, artystów i osób życia publicznego,
  • ekspert w zakresie tworzenia i zmiany wizerunku medialnego instytucji, organizacji lub firmy,
  • ekspert ds. projektów i strategii działań medialnych Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
  • ekspert PR cyklu ogólnopolskich konferencji wojewódzkich „Praktyka działań samorządowych w sołectwach i roli współpracy podmiotów życia obywatelskiego służących wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi”, których przebiegiem i organizacją zainteresowała się Kancelaria Prezydenta RP,
  • w latach 2012-2014 Rzecznik Kapituły Nagrody Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności”, której członkami są czołowi przedstawiciele i kreatorzy polskiej kultury, aktorzy, prawnicy. Występował wielokrotnie w charakterze eksperta i doradcy w czasie tzw. spotkań eksperckich, mających na celu wypracowanie efektywnych rozwiązań związanych z poprawą jakości polskiego życia społecznego, obywatelskiego i samorządowego,
  • zapraszany w charakterze osoby opiniującej i medialnego konsultanta do udziału w prezentacjach dot. zachowania dziedzictwa kulinarnego polskiej kultury.
  • w latach 2011-2012 ekspert ds. kultury w Studenckiej Radzie Miasta Poznania,
  • w latach 2011-2013 członek Zespołu Ekspertów ds. projektów powołanych przy Urzędzie Miasta Poznania,
  • w latach 2010-2013 pracował w projekcie mającym na celu rewitalizację kultury społecznej i obywatelskiej – "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, którego jednym z partnerów było UNDP Program Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pełnił rolę m.in.: organizatora i moderatora konferencji, seminariów i warsztatów, konsultanta ds. komunikacji z otoczeniem zewnętrznym oraz eksperta.